PROSINEC


ANDĚLSKO-ČERTOVSKÝ DEN
V pátek 3. 12. 2021 mohou děti přijít v jednoduché masce anděla nebo čerta. Užijeme si dopoledne plné her, tance a zábavy.

LISTOPAD


SBĚR KAŠTANŮ
Děkujeme všem rodičům a dětem, kteří se zapojili do sběru kaštanů pro zvířátka na Jižanském dvorku.

DIVADLO V MŠ
V pondělí 29. 11. 2021 maňáskové divadlo Šikulka zahraje dětem tři výchovné pohádky doprovázené písničkou.

LOGO DEPISTÁŽ
V úterý 23. 11. 2021 navštíví MŠ paní Mgr. Pavlína Šimková na logopedickou depistáž.

SVÁTEK SV. MARTINA
Ve čtvrtek 11. 11. 2021 pečení svatomartinských rohlíčků. Všechny děti si upekly povidlové rohlíčky.

POZOR ZMĚNA


Důležitá informace pro rodiče o změně odhlašování a přihlašování dětí na stravu.
Od 1. 11. 2021 bude možné odhlašování a přihlašování stravy vždy den předem do 9.00 hod. (dříve bylo možné do 13.00 hod.).


Odhlášení a přihlášení na stravu:

na tel. čísle školní jídelny: 778 712 619
mateřské školy: 778 712 434
do sešitu v šatně ihned ráno do 9.00 hod. (dříve bylo možné do 13.00 hod.).


První den náhlé nemoci si můžete oběd vyzvednout do čistého JÍDLONOSIČE v 11.30 hod. na rampě MŠ. Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.

Děkujeme za spolupráci.DIVADLO V MŠ
V pondělí 1. 11. 2021 v 10,45 hod. zahraje divadlo Úsměv dětem hudební představení "Jak pejsek s kočičkou pouštěli draka".

ŘÍJEN


HUDEBNÍ PŘEDSTAVENÍ
Ve čtvrtek 14. 10. 2021 v 10,30 hod. zahraje hudební pohádku "Perníková chaloupka" pan Honza Michal a jeho kolegyně za doprovodu hudebních nástrojů.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
V pondělí 4. 10. 2021 v 10,30 hod. zahraje dětem pohádku Maňáskové divadlo Sluníčko. Děti se mohou těšit na pohádky: Dlouhý, široký a bystrozraký, O koblížkovi, Tři prasátka.

ZÁŘÍ


INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE
V úterý 14. 9. 2021 v 16,30 hod. Vás zveme na třídní schůzku k začátku školního roku - vstup s respirátorem (podrobnosti ke schůzce jsou rozeslány e-mailem a visí na nástěnkách v šatně MŠ).

ČERVEN


 • Informace pro rodiče nových dětí

 • Ve čtvrtek 24. 6. 2021 v dopoledních hodinách navštíví předškolní děti pobočku knihovny Jiřího Mahena v Horních Heršpicích.

  Loučení s předškoláky
  V dopoledních hodinách se ve třídě Medvídků a Berušek rozloučíme s předškoláky stužkováním.

  DEN DĚTÍ
  - honba za pokladem

  KVĚTEN

  ŠÍPKOVANÁ V OKOLÍ MŠ
  - děti budou po vyznačené trase plnit úkoly

  SPORTOVNÍ DOPOLEDNE
  - Hrajeme si na sportovce - hod míčkem, běh, skok do dálky


  Prázdninový provoz MŠ Záhumenice

  02. 08. - 13. 08. 2021
  PŘIHLÁŠKY na prázdninový provoz vydáváme ve dnech 26. 05. a 27. 05. 2021 v době od 6,30 hod. do 16,00 hod.
  PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH PŘIHLÁŠEK ve dnech 09. 06. a 10. 06. 2021 v době od 6,30 hod. do 16,00 hod.

  DUBEN


 • Zápisy do MŠ a ZŠ

 • Vážení rodiče,

  ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 se koná ve dnech 03. 05. a 04. 05. 2021 v době od 6,30 hod. do 16,30 hod. Osobním podáním s rozestupy a respirátorem předáte p. ředitelce u bočního vchodu MŠ (u rampy MŠ):
  - žádost (přihlášku) s potvrzením od praktického lékaře o očkování, rodný list dítěte a místo trvalého pobytu - čestné prohlášení.

  ČARODĚJNICKÉ DOPOLEDNE
  - děti si užijí dopoledne plné tance, her a sportování s čarodějnickou tématikou

  NÁVŠTĚVA KOVÁRNY
  - děti navštíví uměleckou galerii kovárny

 • Online seminář pro rodiče předškolních dětí

 • BŘEZEN

  Informace pro rodiče ze školní jídelny:
  z organizačních důvodů nemůžeme v době uzavření MŠ zabezpečit stravování z důvodu karantény.
  Děkujeme za pochopení.

  Vážení rodiče,
  od pondělí 1. 3. 2021 bude z nařízení vlády mateřská škola uzavřena. Dětem, které plní povinné předškolní vzdělávání bude distanční výuka předávána e-mailem prostřednictvím třídních učitelek. Stravné je všem dětem odhlášeno.

  Informace o ošetřovném:
  www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu
  Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

  Informace z usnesení vlády ČR k péči o děti zákonných zástupců z důležitých profesí Vám podá ředitelka MŠ.
  (kontakt: 778 735 789)

  ÚNOR

  Informace pro rodiče

  MŠ Záhumenice zajišťuje prázdninový provoz od 2. 8. 2021 do 13. 8. 2021.

  Termíny pro vyzvednutí přihlášek na daných MŠ:
  - výdej přihlášek 26. 5. - 27. 5. 2021
  - příjem přihlášek 9. 6. - 10. 6. 2021
 • (viz. příloha)

 • LEDEN

  Připravujeme se na karneval, který se v naší MŠ uskuteční dne 8. 2. 2021

  19. 1. 2021

  ŠKOLNÍ ZRALOST - VSTUP DÍTĚTE DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
 • Nabídka seminářů pro rodiče budoucích prvňáčků
 • ZÁŘÍ

  14. 9. 2020

  Z důvodu snahy eliminovat možná rizika spojená s hromadným setkáváním rušíme do odvolání koncerty a divadla v MŠ.
  Děkujeme za pochopení.

  Ve středu 23. 9. 2020 v 10,45 hod. se uskuteční divadelní představení v MŠ.
  Maňáskové divadlo "Šikulka" zahraje 3 pohádky.

  SRPEN

  28. 8. 2020

  Vážení rodiče, milé děti,

  těšíme se na Vás v novém školním roce.

  Prosíme zákonné zástupce, aby při vstupu do MŠ použili ústenku, dezinfekci, minimalizovali pobyt v prostorách šatny a nevcházeli do tříd.
  Vedení MŠ průběžně sleduje lokální vývoj situace v rámci systému "Semafor".

  Informativní třídní schůzka se bude konat 15. 9. 2020 v 16,30 hod. na školní zahradě s rouškou.

  INFORMACE PRO RODIČE NOVÝCH DĚTÍ:

  Školní rok začíná v úterý 1. září 2020.

  Děti se přivádějí nejpozději do 8,15 hod. V 8,30 hod. se uzamykají branky. O umístění dítěte do tříd budou informace u vchodu branek, dveří a také v šatnách na informativní nástěnce. Po převlečení dítěte v šatně uloží rodiče oděv do skříňky s přidělenou značkou a kontaktují učitelku ve třídě.

  Platby se hradí do 15. dne daného měsíce. Školné 540,-Kč/měsíc. Stravné 36,-Kč/den. Sedmileté děti s odkladem - stravné 40,-Kč/den. Pokyny k platbě dostanete hned začátkem září i s variabilními symboly. Zatím nic neplaťte, až dostanete 1. 9. 2020 variabilní symboly. Taktéž dostanete k podpisu 2 čipy k otvírání budovy. Před použitím čipu nejdříve použijete zvonek u dveří a zazvoníte, po té přiložíte čip a vcházíte do šatny.

  Co dítěti do MŠ přinést: pohodlné oblečení do třídy, hrací pohodlné kalhoty nebo sukni, přezůvky (ne pantofle), věci na ven, které si děti mohou ušpinit, pyžamo, náhradní oblečení pro případ nehody (spodní prádlo, ponožky, tričko zůstává ve skříňce), malý hrneček na pití (ne plastový), kartáček na zuby, z hygienických důvodů ne pastu (konzultováno s dentistou). Všechny věci podepsat, označit!

  Pobyt dětí začíná postupnou adaptací. Rodiče respektují pokyny učitelky. Je doporučeno umožnit dětem z počátku kratší pobyt během dopoledne, není vhodné nechávat nové děti ve školce hned po celý den.

  Těšíme se na Vás.

  Mateřská škola Brno, Záhumenice 1
  Domů