Projekty

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II

Projekt statutárního města Brna CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817 Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je v souladu s výzvou OP VVV aktualizovat a rozšířit stávající Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) ve městě Brně, který byl vytvořen v již ukončeném projektu města Brna.

map2a.png map2b.png

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Projekt statutárního města Brna CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244 Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zvýšení dostupnosti, kvality a inkluzivity předškolního vzdělávání ve městě Brně a zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání.

plakat_rovny_pristup_brno.png plakat_rovny_pristup.png

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

Projekt statutárního města Brna CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630 Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně je spolufinancován Evropskou unií. plakát_podpora_předškolního_a_základního_vzdělávání.png

Materská škola Brno, Záhumenice 1
Domů