Slovo ředitelky

Vážení rodiče,

    těšíme se na Vaše děti, které nám přivedete do naší mateřské školy. Snažíme se připravit dětem kvalitní školní vzdělávací program, který by je inspiroval k tvořivosti, touze po objevování a k dosahování něčeho hodnotného. Přáli bychom si, aby Vaše dítě získalo nové kamarády, aby si dovedlo hrát a spolupracovat s ostatními. Jsme si vědomi nesmírné zodpovědnosti, kterou s Vámi jako partneři sdílíme při výchově Vašich dětí. Vězte, že pro tento úkol jsme pečlivě připraveny a snažíme se o maximální spokojenost, jak dětí, tak Vás rodičů.

Hana Lejsková


„ …K výchově není třeba tvrdé ruky, ale vysoké kultury srdce…“

J. A. Komenský

Mateřská škola Brno, Záhumenice 1
Domů